Aicinām pieteikties starptautiskam semināram Rumānijā

04.04.2018

Laikā no 2018. gada 18. jūnija līdz 23. jūnijam Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru Results Plus: The sound of projects  Bukarestē, Rumānijā.   

Semināra mērķis ir pulcināt kopā visu izglītības sektoru pārstāvjus no institūcijām, kas īsteno apstiprinātus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus vai, kas pretendējuši uz Erasmus+ finansējumu, bet iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts nav ticis apstiprināts. Semināra dalībniekiem tiks sniegta detalizēta informācija par stratēģiskās partnerības projektu kvalitatīvu īstenošanu, īpašu uzsvaru liekot uz projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu. Semināra dalībniekiem būs iespējams veidot savstarpējas sadarbības tīklus nākotnes partnerību projektu īstenošanai.

Detalizēta informācija par semināru?d=Results_Plus_Romania.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. aprīlis (t.i., līdz 2018. gada 18.  aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (5 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.