Karjeras konsultanti var pieteikties starptautiskam semināram Polijā

10.04.2018

Laikā no 2018. gada 19. jūnija līdz 21. jūnijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru Career Paths” Varšavā, Polijā.

Pasākuma mērķis ir veicināt diskusiju un pieredzes apmaiņu par karjeras atbalstu, dibināt kontaktus turpmākai sadarbībai un projektu izstrādei. Dalībai seminārā aicinām pieteikties karjeras konsultantus un speciālistus no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=inform_cija_par_semin_ru_polija.pdf

Pasākuma darba valoda: angļu.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. aprīlis (t.i., līdz 2018. gada 20. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Bringule, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv.