Pagarināta pieteikšanās kontaktsemināram par digitālo prasmju uzlabošanu izglītībā

19.05.2018

Laikā no 2018. gada 19. septembra līdz 22. septembrim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru Enhancing Digital Competences in Education and Training  Tallinā, Igaunijā.   

Kontaktsemināra mērķis ir pulcināt kopā izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde saistībā ar IKT un digitālo prasmju tēmu.

Detalizēta informācija par kontaktsemināru: ?d=Iel_gums_tca_igaunija.pdf

Pasākuma darba valoda: angļu.

Dalībnieku skaits kontaktseminārā ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. maijs (t.i., līdz 2018. gada 23. maija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta kontaktsemināra dalības maksa 750 EUR apmērā, kas ietver uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas, un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vadītāja Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska @viaa.gov.lv.