Skolu izglītības speciālistiem iespēja doties studiju vizītē Somijā

08.05.2018

Laikā no 2018. gada 30. septembra līdz 4. oktobrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – studiju vizīti skolu izglītības speciālistiem Professional and Leadership Development Training in a Finnish context Koli National Park (Joensuu), Somijā.

Semināra mērķis ir pulcināt kopā skolu izglītības sektora pārstāvjus un speciālistus (skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, par skolu izglītību atbildīgie pašvaldību pārstāvji u.c.), lai iepazītu Somijas izglītības sistēmu, skolotāju apmācību sistēmu, kā arī Somijas vispārizglītojošo skolu vadību un attīstību.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=FI_study_visit_Invitation_2018.pdf

Pasākuma darba valoda: angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 21. maijs (t.i., līdz 2018. gada 21. maijam plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ņemt vērā, ka veidlapā minētais jautājums par nākotnes Erasmus+ projekta ideju neattiecas uz minēto pasākumu, un šī veidlapas sadaļa nav jāaizpilda.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vadītāja Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.