Erasmus+ koordinatoriem vēl ir iespēja pieteikties starptautiskam semināram Polijā

23.05.2018

Laikā no 2018. gada 11. jūlija līdz 13. jūlijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru Health and safety of Erasmus+ students Varšavā (Miedzeszyn), Polijā.

Semināra mērķis ir pulcināt kopā pieredzējušus augstākās izglītības iestāžu institucionālos Erasmus+ koordinatorus, kas strādā ar mobilitāšu projektiem, lai dalītos pieredzē par Erasmus+ mobilitāšu organizēšanu, studentu sagatavošanu pirms mobilitātēm, studentu atbalstu un drošību mobilitāšu laikā un citiem jautājumiem. No semināra dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva dalība.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=PLa_ka_inform_cija.pdf

Darba programma: ?d=TCA_safetyhealth_draft_programme_1_.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 30. maijs (t.i., līdz 2018. gada 30. maijam plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ņemt vērā, ka veidlapā minētais jautājums par nākotnes Erasmus+ projekta ideju neattiecas uz minēto semināru, un šī veidlapas sadaļa nav jāaizpilda.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Straume, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.