Iespēja pieteikties konferencei par Eiropas kultūras mantojuma vērtību izglītībā

22.06.2018

Laikā no 2018. gada 26. septembra līdz 28. septembrim Itālijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – konferenci Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage Palermo, Itālijā.

Konferences mērķis ir pulcināt kopā izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem, lai diskutētu par Eiropas kultūras mantojuma sociālo un izglītības vērtību, kā arī kontaktu veidošana nākotnes Erasmus+ mobilitātes un stratēģisko partnerību projektu izstrādei saistībā ar konferences tēmu.

Detalizēta informācija par konferenci?d=papildus_inform_cija.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits konferencē ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 6. jūlijs (t.i., līdz 2018. gada 6. jūlija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Straume, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.