Augstskolu pārstāvji var pieteikties starptautiskam semināram Horvātijā

05.07.2018

Laikā no 2018. gada 23. līdz 25. oktobrim Horvātijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships Splitā, Horvātijā.   

Semināra mērķis ir veicināt diskusiju un pieredzes apmaiņu par augstākās izglītības iestāžu saikni ar uzņēmējiem, kā arī Erasmus+ prakšu nozīmīgumu un organizēšanas kvalitātes aspektiem. Dalībai seminārā aicinām pieteikties augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus. No semināra dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva dalība.

Detalizēta informācija par semināru?d=17594_papildus_inform_cija.pdf

Semināra darba programma: ?d=Darba_programma.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Seminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. jūlijs (t.i., līdz 2018. gada 19. jūlija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR un pasākuma dalības maksa. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ņemt vērā, ka veidlapā minētais jautājums par nākotnes Erasmus+ projekta ideju neattiecas uz minēto pasākumu, un šī veidlapas sadaļa nav jāaizpilda.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Straume, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.