Pagarināts pieteikšanās termiņš starptautiskai mācību vizītei Rumānijā

20.07.2018

Laikā no 2018. gada 24. līdz 28. septembrim Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities Targu Mures, Rumānijā.   

Mācību vizītes mērķis ir vecināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī par uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu skolu un profesionālās izglītības sektoros. Vizītes laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt informāciju par izglītības politikām saistībā ar uzņēmējdarbības prasmēm un nacionālajām programmām nodarbinātības paaugstināšanai, iepazīt labās prakses piemērus par uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu un iegūt informāciju par citiem jautājumiem saistībā ar vizītes tēmu.

Dalībai mācību vizītē aicinām pieteikties skolu un profesionālās izglītības sektoru pārstāvjus, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus, kas strādā ar skolu un profesionālās izglītības jautājumiem.

Detalizēta informācija par mācību vizīti: ?d=27965_papildus_inform_cija.pdf 

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pasākums tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. jūlijs (t.i., līdz 2018. gada 26. jūlija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana mācību vizītes laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ņemt vērā, ka veidlapā minētais jautājums par nākotnes Erasmus+ projekta ideju neattiecas uz minēto pasākumu, un šī veidlapas sadaļa nav jāaizpilda.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Straume, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.