Iespēja pieteikties starptautiskam kontaktsemināram Vācijā

12.07.2018

Laikā no 2018. gada 10. līdz 12. decembrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education  Berlīnē, Vācijā.   

Kontaktsemināra mērķis ir pulcināt pieaugušo izglītības sektora speciālistus, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde saistībā ar kritiskās domāšanas un mēdijpratības tēmām.

Detalizēta informācija par kontaktsemināru?d=TCA_description_template_002_.pdf

Kontaktsemināra darba programma?d=Draft_Programme_TCA_Civic_Educationparticipation.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits kontaktseminārā ir ierobežots. Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 24. jūlijs (t.i., līdz 2018. gada 24. jūlija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Vineta Straume, tālrunis: 67559501, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.