Uzsākta pieteikšanās Erasmus + mācību vizītei Norvēģijā

02.08.2018

Laikā no 2018. gada 1. oktobra līdz 4. oktobrim Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti pirmsskolu un sākumskolu direktoriem un skolotājiem “Inovatīvas IKT izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” (“Innovative use of ICT in pre-primary and primary education”) Bergenā, Norvēģijā.

Mācību vizīte organizēta pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem un skolu direktoriem, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1 līdz 9 gadiem, lai iepazīstinātu pedagogus ar inovatīvām IKT izmantošanas metodēm pirmsskolas un sākumskolas izglītībā, kā arī veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī un veidotu kontaktus jaunu Erasmus+ projektu izstrādei konkrētajā jomā.

Detalizēta informācija: ?d=TCA_Bergen_activity_description.pdf

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15. augusts (līdz 2018. gada 15. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu, vai nosūtot elektroniski uz info@viaa.gov.lv. Elektroniski iesniegtiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji šeit.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit.

Pasākumu izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem organizatori sedz ceļa izdevumus atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm noteiktam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR, un pasākuma dalības maksu 750 EUR apmērā, kas ietver uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:
Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501