Spānijā notiks Erasmus+ kontaktseminārs pieaugušo izglītības sektora speciālistiem

03.08.2018

Laikā no 2018. gada 14. novembra līdz 17. novembrim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru pieaugušo izglītības sektora speciālistiem “Kultūras mantojums – Eiropas kultūras mantojums pieaugušo izglītībā” (“Cultural Heritage - European Cultural Heritage in Adult Education”) Santjago de Kompostelā, Spānijā.

Kontaktsemināru organizē pieaugušo izglītības sektora speciālistiem, lai izstrādātu Erasmus+ mācību mobilitātes (KA104) un stratēģisko partnerību (KA204) projektus konkrētajā jomā.

Detalizēta informācija: ?d=TCA_Cultural_heritage_2018.pdf

Dalībnieku skaits konferencē ir ierobežots. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15. augusts (līdz 2018. gada 15. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz info@viaa.gov.lv. Elektroniski iesniegtiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji šeit.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit.

Pasākumu izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem organizatori sedz ceļa izdevumus atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm noteiktam attālumam, nepārsniedzot 360 EUR, kā arī uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:
Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501