Iespēja pieteikties starptautiskam kontaktsemināram Spānijā

06.08.2018

No 24. līdz 27. oktobrim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un direktoriem “Ilgtermiņa mācību mobilitāte (Skolu apmaiņas partnerība)” (“Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)” ) San Cristobal de la La Laguna, Tenerifē, Spānijā.

Kontaktseminārs organizēts vispārizglītojošo skolu skolotājiem un direktoriem, lai iepazīstinātu ar Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu apmaiņas sadarbības (KA229) projektu izstrādi un skolēnu ilgtermiņa mobilitātes aktivitātes īstenošanu. 

Detalizēta informācija: ?d=TCA_Long_term_mobility_of_pupils_2018.pdf

Dalībnieku skaits konferencē ir ierobežots. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 17. augusts (līdz 2018. gada 17. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz info@viaa.gov.lv. Elektroniski iesniegtiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji šeit.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit.

Pasākumu izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem organizatori sedz ceļa izdevumus atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm noteiktam attālumam, nepārsniedzot 820 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:
Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501