Skolu pārstāvji var pieteikties kontaktsemināram Maltā par eTwinning projektu izstrādi

13.08.2018

Laikā no 2018. gada 15. oktobra līdz 18. oktobrim Maltas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un direktoriem "e-Twinning KA2 projektu par valodas attīstību izstrāde" ("Contact Seminar on developing e-Twinning KA2 projects for language development") Valletā, Maltā.

Kontaktsemināra mērķis ir pulcināt kopā vispārizglītojošo skolu skolotājus un direktorus, kurus interesē Erasmus+ KA2 eTwinning stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu izstrāde un īstenošana, kā arī skolu apmaiņas partnerību projektu izstrāde un īstenošana, izmantojot eTwinning iespējas.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=papildus_inform_cija_Malta.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Kontaktseminārs tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 24. augusts (t.i., līdz 2018. gada 24. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Papildu informācija:
Vineta Straume,
ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv 
tālrunis: 67559501