Notiks Erasmus+ Baltijas informatīvās dienas 2018

11.09.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām Igaunijā un Lietuvā 2018. gada 30.-31. oktobrī Rīgā (Latvijā) organizē Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2018.

Pasākums ir paredzēts Baltijas valstu (Igaunija, Latvija, Lietuva) augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem. Aicināti piedalīties Eiropas Komisijas, Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA, Nacionālo Erasmus+ biroju pārstāvji.

Seminārs aptvers četras augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes Erasmus+ ietvaros: Starptautiskā mobilitāte, Erasmus Mundus Kopīgās maģistrantūras programmas, Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs, Žana Monē aktivitātes, kā arī ieskats tiks sniegts par augstākās izglītības iestāžu iespējām piedalīties Erasmus+ Stratēģiskajās partnerībās un Zināšanu apvienībās.

Darba kārtība: ?d=FINAL_agenda_HE_Info_30_31_Oct_2018.pdf

Pasākuma darba valoda ir angļu valoda.

Lai apzinātu Baltijas, tai skaitā Latvijas augstskolu interesi dalībai šajā pasākumā, lūgums ne vēlāk kā līdz 2018. gada 26. septembrim izteikt savu interesi dalībai, reģistrējoties tiešsaistē šeit(Pateicamies par lielo interesi, sasniegts maksimālais dalībnieku skaits, reģistrēšanās ir slēgta.)

Pēc Baltijas augstskolu pārstāvju izteiktās intereses, savstarpēji saskaņojot augstskolu pārstāvju skaitu ar pārējo iesaistīto valstu Nacionālajām aģentūrām, apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīts e-pasts, kā arī pārējā informācija par pasākumu. (Visiem apstiprinātajiem EE, LT, LV dalībniekiem e-pasts nosūtīts 28.09.2018.)

Informācija angļu valodā pieejama VIAA mājaslapā šeit: Invitation to express interest - Erasmus+ Higher Education Baltic Info Days 2018

Erasmus+ Baltijas Info dienas jau kļuvušas par tradicionālu pasākumu, tās secīgi Baltijas valstīs tiek organizētas katru otro gadu (EE (2014); LT (2016); LV (2018)).