Iespēja pieteikties kontaktsemināram Luksemburgā par pieaugušo izglītību

11.09.2018

Laikā no 2018. gada 21. novembra līdz 23. novembrim Luksemburgas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Pieaugušo izglītības pieejamības, līdzdalības un kvalitātes uzlabošana" (“Improving access, participation and quality in adult learning”) Luksemburgā.   

Kontaktsemināra mērķis ir pulcināt pieaugušo izglītības sektora speciālistus, kurus interesē Erasmus+ mācību mobilitātes projektu (KA1) un stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde saistībā ar semināra tēmu.

Detalizēta informācija par kontaktsemināru?d=p.i.Erasmus_Luksemburga_nov.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 21. septembris (t.i., līdz 2018. gada 21. septembra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Dalībnieku skaits kontaktseminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav piedalījušies TCA aktivitātēs!

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Pasākumu izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume,
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv.