Publicēts ECVET elektroniskais informatīvais materiāls

28.12.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēta informatīva e-brošūra „Kāpēc ECVET?”, kura būs noderīga visiem interesentiem, lai iegūtu detalizētu informāciju par ECVET.

Informatīvo materiālu ir sagatavojuši ECVET Latvijas nacionālie eksperti. E-brošūra ietver 10 tēmas, kas atklāj dažādus ar ECVET piemērošanu saistītus aspektus, skaidrojot ECVET būtību, principus un instrumentus, to piemērošanu ģeogrāfiskajās mobilitātēs, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm. Informatīvais materiāls sniedz arī plašāku ECVET kontekstu saistībā ar profesionālās izglītības reformām, modulārajām izglītības programmām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem. Akcentēts tas, kāpēc darba devējam būtu jāiesaistās darba vidē balstītā mācību procesā, kā arī raksturoti daudzveidīgie Eiropas mobilitātes un mūžizglītības instrumenti.

Informatīvais e-materiāls ir noderīgs profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjiem, izglītotājiem, politikas veidotājiem, sociālajiem partneriem, darba devējiem un citiem interesentiem.

ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ir Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai – instrumentu un principu kopums, kas veicina izglītības ieguvēju un strādājošo mobilitāti un mūžilgu mācīšanos. Galvenais ECVET elements ir mācīšanās rezultāti, iespēja tos uzkrāt, pārnest un atzīt.

ECVET e-brošūra pieejama VIAA mājaslapas sadaļā ECVET aktivitāte » ECVET brošūra. Vebināra "Kāpēc ECVET?" video ieraksts pieejams šeit.