Skolu izglītības speciālistiem iespēja pieteikties mācību vizītei Igaunijā

02.01.2019

Laikā no 2019. gada 7. aprīļa līdz 9. aprīlim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti skolu izglītības speciālistiem "Kreatīva digitālo tehnoloģiju pielietošana Igaunijas skolās" (“Creative use of digital technologies in Estonian schools”) Tallinā, Igaunijā.

Seminārā ir iespēja piedalīties skolu izglītības sektora pārstāvjiem un speciālistiem (skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, par skolu izglītību atbildīgie pašvaldību pārstāvji u.c.), lai iepazītu IKT izmantošanas metodes Igaunijas skolās, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī un veidotu kontaktus nākotnes Erasmus+ projektu izstrādei saistībā ar vizītes tēmu.

Detalizēta informācija par mācību vizīti: ?d=darba_programma_Igaunija.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pasākums tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. janvāris (t.i., līdz 2019. gada 16. janvāra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv