Turpinās pieteikšanās kontaktsemināram profesionālās izglītības speciālistiem Spānijā

15.01.2019

Laikā no 2019. gada 18. februāra līdz 20. februārim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Iekļaušana un nodarbinātība. Kā visaptveroša internacionalizācija var būt ceļš uz iekļaušanu" (Inclusion and Employability. How comprehensive internationalization can be a pathway for inclusion) Madridē, Spānijā.

Kontaktsemināra mērķis ir pulcināt kopā profesionālās izglītības sektora speciālistus, kurus interesē starptautiska sadarbība, pieredzes apmaiņa un Erasmus+ KA1 (mācību mobilitātes) un KA2 (stratēģiskās partnerības) projektu izstrāde saistībā ar kontaktsemināra tēmu.

Detalizēta informācija par kontaktsemināru: šeit

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautiskie pasākumi (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts no 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 18. janvāris (t.i., līdz 2019. gada 18. janvārim plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta 
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste 
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv