Norvēģijā notiks Erasmus+ mācību vizīte bibliotekāriem

01.02.2019

No 6. līdz 8. maijam Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – pieaugušo izglītības sektora mācību vizīti "Publiskās bibliotēkas loma integrācijas/iekļaušanās procesos" ("Public libraries and their roles and work in integration/inclusion") Bergenā, Norvēģijā.

Mācību vizīte organizēta, lai pulcinātu kopā bibliotēku pārstāvjus, dalītos pieredzē un mācītos par bibliotēku lomu integrācijas/iekļaušanas procesos un veidotu kontaktus turpmāko Erasmus+ projektu izstrādē saistībā ar vizītes tēmu.

Detalizēta informācija: ?d=TCA_AE_Studiebes_k_Bergen_v_r_2019_Activity_description.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no tām organizācijām, kuru pārstāvji līdz šim nav iesaistījušies Erasmus+ programmas projektos.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. februāris (līdz 2019. gada 15. februāra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz info@viaa.gov.lv. Elektroniski iesniegtiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit.

Pasākuma izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās sedz izdevumus atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm noteiktam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:
Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501