Notiks seminārs par mobilitātes projektu izstrādi profesionālās izglītības sektorā

08.03.2019

Laikā no 2019. gada 27. maija līdz 29. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Eiropa kustībā  būtiskākās kompetences mobilitātes projektu izstrādē profesionālās izglītības sektorā" (“Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET”) Berlīnē, Vācijā.

Kontaktseminārā piedalīsies profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kurus interesē Erasmus+ mobilitātes projektu izstrāde profesionālās izglītības sektorā (KA102), starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa. Semināra dalībniekus informēs par starptautisku sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem. Seminārā aicināti piedalīties profesionālo izglītības iestāžu direktori, pedagogi, projektu koordinatri.

Detalizēta informācija par kontaktsemināru atrodama šeit.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 vieta. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). Balstoties uz pieteikuma veidlapā sniegto informāciju, VIAA veiks dalībnieku priekšatlasi, dalībnieku galīgo atlasi balstoties uz semināra organizatora veidlapā sniegto informāciju veiks semināru organizējošā aģentūra.

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 20. marts (t.i., līdz 2019. gada 20. marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv