Īrijā notiks seminārs par neformālās mācīšanas metodēm

20.03.2019

Laikā no 2019. gada 16. maija līdz 18. maijam Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un direktoriem "Profesionālās pilnveides iespēja skolotājiem: neformālās mācīšanas radošās metodes II" (“Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating learning II”) Dublinā, Īrijā.

Semināra dalībnieki varēs veicināt izpratni un pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī par neformālās mācīšanās nozīmi, tās galvenajiem principiem un veidiem, tās izmantošanu mācību procesā. Pasākuma dalībniekiem tiks sniegta informācija par radošajām neformālās mācīšanās metodēm, kā arī dalībnieki varēs dibināt kontaktus nākotnes sadarbībai Erasmus+ projektos.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājus un direktorus, kurus interesē profesionālā pilnveide saistībā ar neformālās mācīšanās metodēm, kā arī, kuriem ir pieredze vai kurus interesē sadarbība Erasmus+ programmas projektu ietvaros.

Sīkāka informācija par semināru?d=Erasmus_TCA_Irija_2019.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan dalībnieka, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2018. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 3. aprīlis (t.i., līdz 2019. gada 3. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501