Iespēja pieteikties semināram par izglītības iestāžu internacionalizācijas procesu

28.03.2019

Laikā no 2019. gada 22. maija līdz 24. maijam Portugāles Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Erasmus+ ietekme uz internacionalizāciju augstākās un profesionālās izglītības iestādēs" (“Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination”) Lisabonā, Portugālē.

Uz semināru aicinām profesionālās un augstākās izglītības iestāžu mācību mobilitāšu (Key action 1) un stratēģisko partnerību (Key action 2) projektu īstenotājus, kas vēlas uzzināt vairāk par izglītības iestādes internacionalizācijas procesu (stratēģija, sadarbības tīkli, mobilitātes hartas, atzīšana, projekta ietekme, izvērtēšana un rezultātu izplatīšana), dalīties ar labās prakses piemēriem un pieredzi, kā arī veidot kontaktus nākotnes sadarbībai.

Detalizēta informācija par semināru?d=Erasmus_TCA_Lisabona_maijs.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan paraksttiesīgās personas, gan dalībnieka). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

NB: Lūdzam ņemt vērā, ka vērtējot dalībnieku pieteikumu netiks vērtēti kritēriji “Plānotā Erasmus+ projekta ietekme un ilgtspēja” un “Organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā”.

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. aprīlis (t.i., līdz 2019. gada 10. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 530,00 EUR. Uzturēšanās izdevumi (3 dienas) tiks segti atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām individuālā atbalsta izdevumu likmēm 2019. gadam. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501