Mūžizglītības centru pārtstāvjiem iespēja pieteikties starptautiskam semināram Čehijā

03.04.2019

Laikā no 2019. gada 18. septembra līdz 20. septembrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Mūžizglītības centru izveide augstskolās kā atbalsts mūžizglītības un sociālās iekļaušanas stiprināšanai" (“Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion”) Prāgā, Čehijā.

Seminārs pulcinās kopā pārstāvjus no augstākās izglītības iestāžu mūžizglītības centriem, kas vēlas dalīties ar labās prakses piemēriem un pieredzi saistībā ar pieaugušo mūžizglītības vajadzībām un veidot kontaktus nākotnes sadarbībai Erasmus+ KA1 (Key action 1) mācību mobilitātes un KA2 (Key action 2) stratēģisko partnerību projektu izstrādē saistībā ar kontaktsemināra tēmu.

Detalizēta informācija par semināru?d=Erasmus_TCA_Cehija_septembris.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 vieta.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan paraksttiesīgās personas, gan dalībnieka). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. aprīlis (t.i., līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

N.B. Lūdzam ņemt vērā, ka vērtējot dalībnieku pieteikumus netiks vērtēts kritērijs “Organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā”.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501