Pagarināta pieteikšanās semināram par personāla profesionālās pilnveides mobilitāti

13.05.2019

Laikā no 2019. gada 18. septembra līdz 20. septembrim Austrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Savstarpējas mācīšanās seminārs  personāla profesionālās pilnveides mobilitāte augstākajā izglītībā" (“Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education”) Vīnē, Austrijā.

Seminārā aicinām piedalīties augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri savās organizācijās strādā ar akadēmiskā un administratīvā personāla profesionālās pilnveides jautājumiem, lai identificētu Erasmus+ personāla mobilitātes labās prakses piemērus attiecībā uz augstākās izglītības iestādes internacionalizāciju. Semināra dalībniekus informēs par Erasmus+ personāla mobilitātes iespējām personāla profesionālās attīstības veicināšanā un kvalitatīvu šīs aktivitātes īstenošanu. 

Detalizēta informācija par semināru: ?d=TCA_Erasmus_Austrija_.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu. 

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. maijs (t.i., līdz 2019. gada 16. maija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa un pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

NB: Lūdzam ņemt vērā, ka vērtējot dalībnieku pieteikumu netiks vērtēti kritēriji “Plānotā Erasmus+ projekta ietekme un ilgtspēja” un “ Organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā”.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501