Notiks seminārs par internacionalizācijas stratēģijām profesionālās izglītības iestādēs

02.05.2019

Laikā no 2019. gada 11. jūnija līdz 13. jūnijam Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Internacionalizācijas stratēģija profesionālās izglītības iestādēs" (“Beyond Mobility: internationalization strategies for VET institutions”) San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Spānijā.   

Seminārs pulcinās kopā pārstāvjus no profesionālās izglītības iestādēm, kas pašlaik īsteno Erasmus+ KA1 (Key action 1) mobilitātes projektus profesionālās izglītības jomā un, kurus nākotnē interesē VET Hartu izstrāde un iesaistīšanās KA2 (Key action 2) stratēģisko partnerību projektos. Pasākumā sniegs informāciju par izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģiju, par audzēkņu un personāla mobilitātes ietekmes palielināšanu, prezentēti labās prakses piemēri un notiks savstarpēja kontaktu veidošana. 

Detalizēta informācija?d=TCA_Spanija_tenerife_Erasmus.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. maijs (t.i., līdz 2019. gada 8. maija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 820,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

P.S. NB: Lūdzam ņemt vērā, ka vērtējot dalībnieku pieteikumus netiks vērtēts kritērijs “Organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā”.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501