Vispārizglītojošo skolu pārstāvji var pieteikties semināram Vācijā

04.07.2019

Laikā no 2019. gada 10. līdz  13. oktobrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Radošā māksla kā ceļš uz iekļaušanos" (“Creative arts as a path to inclusion”) Diseldorfā, Vācijā.

Kontaktseminārā aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu direktorus un skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ Key action 2 (KA2) stratēģisko skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu izstrāde un īstenošana par semināra tēmu. Semināra dalībniekus informēs par Erasmus+ stratēģisko skolu apmaiņas partnerības projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem.

Detalizēta informācija par semināru: ?d=TCA_DE_Template_D_sseldorf.pdf

Semināra programma: ?d=TCA_Duesseldorf_draft_programme.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 18. jūlijs (t.i., līdz 2019. gada 18. jūlija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv