Turpinās reģistrēšanās reģionālajam ECVET semināram Kuldīgā

15.08.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2019. gadā aicina profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus, izglītotājus, politikas veidotājus, sociālos partnerus, darba devējus un citus interesentus piedalīties reģionālajos pasākumos „Kāpēc ECVET?”, kuros detalizēti iespējams uzzināt par Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai un mācībām (ECVET).

Informatīvajos semināros piedalīsies un dažādus ar ECVET saistītus aspektus atklās ECVET Latvijas nacionālie eksperti. Semināru laikā prezentēs arī 2018. gada beigās izdoto e-materiālu „Kāpēc ECVET?”. ECVET pirmais reģionālais seminārs Ogrē jau aizvadīts, nākamie pasākumi plānoti šādās Latvijas pilsētās:

  • 22. augusts – Kuldīga (darba kārtība)
  • 25. septembris - Rīga
  • 17. oktobris – Daugavpils
  • 4. novembris - Cēsis

Semināram Kuldīgā ir atvērta tiešsaistes reģistrēšanās, kurā iespējams reģistrēt savu dalību līdz 19. augustam

Aicinām ikvienu interesentu izvēlēties atbilstošāko semināra norises vietu un laiku, rezervējot datumu savos kalendāros, kā arī sekojot līdzi aktuālākajai informācijai VIAA mājaslapā.

Reģionālos ECVET seminārus rīko Erasmus+ ECVET 2019. gada darba programmas ietvaros, ko īsteno Erasmus+ Latvijas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā – VIAA.

Papildu informācija par reģionālajiem ECVET semināriem.

ECVET atbalsta un veicina pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā. Aktivitātes uzdevums ir sekmēt dalībvalstīs piešķirto kvalifikāciju un/vai mācīšanās rezultātu pārskatāmību, salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu dažādās valstu izglītības sistēmās un dažādos izglītības līmeņos, kā arī Eiropas darba tirgū. Tā veicina vienkāršāku un elastīgāku neformālās un ikdienas izglītības atzīšanu, tostarp darba pieredzes un profesionālās kompetences atzīšanu.