Notiks kontaktseminārs par IKT pielietošanu pirmsskolās un sākumskolās

17.10.2019

Laikā no 2020. gada 14. līdz 17. janvārim Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana pirmsskolās un sākumskolās (“Use of ICT in pre-primary and primary education (kids age 1 to 9)”) Tromsø, Norvēģijā.

Kontaktseminārā aicinām pieteikties pirmsskolas un sākumskolas skolotājus, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1 līdz 9 gadiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ Key action 2 (KA2) stratēģisko skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu izstrāde un īstenošana. Semināra dalībniekus informēs par skolu apmaiņas partnerību projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem.

Detalizēta informācija par semināru?d=TCA_Erasmus_Norvegija_2020.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 31. oktobrim (t.i., līdz 2019. gada 31. oktobra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta pasākuma dalības maksa un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR . Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv