Pieaugušo izglītība

 


2020. gads

Apstiprināto KA2 projektu statistika pieaugušo izglītības sektorā

2020. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

2020. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāji pieaugušo izglītības sektorā

Plānotie mobilitāšu veidi 2020. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos pieaugušo izglītības sektorā (KA104)

 

2019. gads  

Apstiprināto KA2 projektu statistika pieaugušo izglītības sektorā  

2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

 
2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāji pieaugušo izglītības sektorā   

Plānotie mobilitāšu veidi 2019. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos pieaugušo izglītības sektorā (KA104)

 

 

2018. gads  

Apstiprināto KA2 projektu statistika pieaugušo izglītības sektorā  

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāji pieaugušo izglītības sektorā  

 

Mobilitāšu galamērķa valstis 2018. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos pieaugušo izglītības sektorā (KA104) 

 

2017. gads  

Apstiprināto KA2 projektu statistika pieaugušo izglītības sektorā

2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāji pieaugušo izglītības sektorā

Mobilitāšu galamērķa valstis 2017.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos pieaugušo izglītības sektorā (KA104) 

 

2016. gads  

Apstiprināto KA2 projektu statistika pieaugušo izglītības sektorā

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA104) īstenotāji pieaugušo izglītības sektorā

Mobilitāšu galamērķa valstis 2016.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos pieaugušo izglītības sektorā (KA104) 

 

2015. gads

KA1 mobilitātes projektu īstenotāji
pieaugušo izglītības sektorā

KA1 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums

pieaugušo izglītības sektorā

 
Atbalstīto KA1 projektu saturs pieaugušo izglītības sektorā 

Apstiprinātie KA2 projekti pieaugušo izglītības sektorā

 

 

2014. gads

KA1 projektu pieteicēji pieaugušo izglītības sektorā

KA1 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums pieaugušo izglītības sektorā

 
Apstiprinātie KA2 projekti pieaugušo izglītības sektorā