Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Erasmus+ projektā pilnveido jauniešu uzņēmējdarbības prasmes

27.12.2018

No 2015. gada oktobra līdz 2018. gada jūnijam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu sadarbības projektu – Mācību platforma „Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana”, kurā gan skolotāji, gan skolēni no dažādām valstīm piedalījās jauna mūsdienīga mācību materiāla izstrādē mācību priekšmetā Ekonomika.

Lasīt vairāk »

Latvijas pedagogi pārņem Eiropas pieredzi pirmsskolas izglītībā

05.06.2018

2017. gada septembrī noslēdzās Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ finansētais divu gadu projekts „Reiz tikās 4 ceļotāji... Valsts valodas apguves veicināšana mazākumtautību bērniem”, kuru kā vadošais partneris īstenoja Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde. Projektā piedalījās četru valstu pirmsskolas izglītības iestādes no Latvijas, Slovēnijas, Norvēģijas un Beļģijas.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektā izstrādā jaunas risku vadības mācību metodes

30.05.2018

Banku augstskola kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes realizēja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu Partnerships to ensure Risk Management in practice (PERM). Projektā piedalījās Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AAS BALTA, Viļņas Kolēģija un Roterdamas Universitāte.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projekta ietvaros izveido jaunu absolventu novērtēšanas programmu

14.05.2018

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar sešām partnervalstīm laika posmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Maģistra programmas absolventu programmatūras inženiertehniskās kompetences attālināta novērtējumu ieviešana”.

Lasīt vairāk »

Kombinētās mācību metodes kā ceļš uz mūsdienīgu mācību procesu

08.03.2018

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Latvijas, Austrijas, Kipras un Lielbritānijas īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “B-Learning: Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām”, kura mērķis bija veidot izpratni par kombinēto mācīšanos (blended learning) un veicināt tās izmantošanu skolās. Projekts ilga 24 mēnešus no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam.

Lasīt vairāk »

Skolotāji apgūst talantīgās domāšanas mācību metodes

06.03.2018

Personāla apmācību centrs Agenda īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Talantu skola” ar mērķi apvienot vairāku izglītības nozares praktiķu pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu metodoloģiju “Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse”, kas paredzēta  pamatskolu un sākumskolu skolotāju zināšanu veicināšanai par to, kā attīstīt skolēnu talantīgu un inovatīvu domāšanu un audzēkņu sekmju uzlabošanu. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projekts palīdz veidot jauna studenta tēlu nākotnes Eiropā

02.03.2018

Laika posmā no 2014. gada decembra līdz 2016. gada martam Ventspils 4. vidusskola sadarbībā ar citām partnerskolām no Polijas, Francijas, Somijas, Vācijas un Itālijas realizēja Erasmus+ projektu “Jaunā cilvēka tēls nākotnes Eiropā”, lai sagatavotu savus audzēkņus turpmākām studijām un jaunajiem dzīves posmiem.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektā rosina skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzību

15.02.2018

Ogres Valsts ģimnāzija ar partnervalstīm no Eiropas īstenoja Erasmus+ projektu “Vide mums apkārt kā izaicinājums un atbildība”, lai rosinātu skolēnu interesi par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību.

Lasīt vairāk »