Notiks tiešsaistes konference par Erasmus+ lomu izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā

04.12.2020

Erasmus nosleguma konference 17.12.2020.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 17. decembrī organizē Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konferenci “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”, kurā izvērtēs programmas sasniegumus septiņos darbības gados.

Lasīt vairāk »

Pagarināta projektu iesniegšana INNOSUP konkursā progresīvas ražošanas attīstībai

02.12.2020

Līdz 2020. gada 28. janvārim ir pagarināts pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas INNOSUP projektu konkurss “Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs” (Eiropas atbalsta un apmācību programmas ražošanas attīstīšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem”). 

Lasīt vairāk »

Izsludināts jauns konkurss inovāciju veicināšanai Covid-19 diagnostikā, profilaksē un uzraudzībā

02.12.2020

Izsludinats INNO4COV-19 konkurss Apvarsnis 2020

Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu programmas Apvārsnis 2020 projekta INNO4COV-19 konkursu, kurā nākamo divu gadu laikā plānots atbalstīt vairāk nekā 30 jaunu projektu inovatīvu produktu radīšanai. Projektu konkurss ir daļa no Globālās reaģēšanas uz koronavīrusu iniciatīvas un projektu realizēšanai ir piešķirts vairāk nekā 120 miljoni eiro.

Lasīt vairāk »

Sākusies pieteikšanās stipendijām prestižajā Eiropas Universitātes institūtā

02.12.2020

Pieteiksanas stipendijai Eiropas Universitates instituta

Izsludināta pieteikšanās doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI), kas atrodas Florencē, Itālijā, un maģistra studijām Eiropas Universitātes institūta Starpvalstu pārvaldības skolā (EUI SPS). Pieteikšanās termiņš stipendijām ir 2021. gada 31. janvāris, un dokumentus jāiesniedz elektroniski Eiropas Universitātes institūtam. 

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Vjetnamas stipendijai bakalaura un maģistra studijām

01.12.2020

Pieteiksanas Vjetnamas stipendijai 2021

Taizemes Nguyenas Lauksaimniecības un mežsaimniecības universitāte (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)) piedāvā pieteikties stipendijām studijām bakalaura un maģistratūras programmās 2021./2022. akadēmiskajam gadam. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektos meklē risinājumus Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai

23.11.2020

Erasmus strategisko partneribu papildkonkursi Covid-19

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2020. gada papildu konkursā ir saņemti 50 stratēģisko partnerību projektu pieteikumi. Iesniegtie projekti ir vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā, lai palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām.

Lasīt vairāk »

Latvijas studentiem iespēja pieteikties kopīgajām maģistrantūras programmām

20.11.2020

Erasmus Mundus magistraturas programmas 2021-2022

Latvijas studenti var izmantot iespēju pieteikties Eiropas Savienības (ES) programmas Erasmus+ īstenojamai aktivitātei „Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas”, kurā labākie Eiropas valstu augstskolu konsorciji piedāvā studentiem studēt augstas kvalitātes kopīgajās maģistrantūras programmās aktivitātes dalībvalstīs.

Lasīt vairāk »

Atvērts EuroNanoMed III 2021. gada projektu konkurss

19.11.2020

EuroNanoMed 3 2021. gada konkurss atverts

2019. gada 16. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 12. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Nordplus programmas 2021. gada projektu konkurss

03.11.2020

Izsludināts Nordplus 2021. gada konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2021. gada 1. februārim iesniegt pieteikumus Nordplus programmas 2021. gada konkursā. Paziņojums par projektu konkursu publicēts Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā, kurā ietverti arī paskaidrojumi par izmaiņām projektu īstenošanā Covid-19 pandēmijas laikā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET Cofund projektu konkurss par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

03.11.2020

BiodivRestore konkurss ir atverts

2020. gada 5. oktobrī izsludināts jauns ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss BiodivRestore par tēmu “Degradēto ekosistēmu, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām, un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu ("Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic system), kas norisinās divās kārtās. Projektu ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajā kārtā ir 2020. gada 7. decembris plkst. 16:00 CET (Briseles laiks). 

Lasīt vairāk »

Atklāts pieteikumu konkurss 2021. gada Eiropas Zinātnieku nakts rīkotājiem

15.10.2020

Konkurss Eiropas Zinatnieku nakts 2021 organizetajiem

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Eiropas Zinātnieku nakts organizatoriem. Zinātniskās organizācijas var iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 12. janvārim. 2021. gada pasākuma plānotais kopējais budžets ir 8 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināta ceturtā atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

20.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd atbalsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu loku plānots paplašināt.

Lasīt vairāk »

Atvērts Latvijas-Ukrainas 2020. gada pētniecības projektu konkurss

12.03.2020

Sākot no 2020. gada 18. marta līdz 18. maijam Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam.

Lasīt vairāk »