Finansiālo atbalstu saņem 8 starptautiskās vasaras skolas

13.01.2021

atverta gramata ar kancelejas piederumiem daba

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 8 starptautiskās vasaras skolas, kurām piešķirs stipendijas. Vasaras skolas popularizē latviešu valodu, kultūru, vēsturi un izglītību, kā arī vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss

12.01.2021

Vējdzirnavas

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss par digitālo pārveidi pārejai uz zaļo enerģiju. Konkursu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar 24 Eiropas valstīm un Misiju Inovāciju (Mission Innovation) kā globālu iniciatīvu, lai paātrinātu inovācijas tīras enerģijas jomā. 

Lasīt vairāk »

Jaunuzņēmumi var saņemt finansējumu Covid-19 radīto izaicinājumu risināšanai

12.01.2021

Covid-X finansejums jaunuznemumiem

Jaunuzņēmumi, kuri strādā ar mākslīgā intelekta risinājumiem cīņai ar Covid-19 izraisītajiem izaicinājumiem, var pretendēt uz programmas Apvārsnis 2020 iniciatīvas Covid-X finansējumu līdz 150 tūkstošiem eiro. Kopējais akselerācijas programmas Covid-X finansējums ir četri miljoni eiro.

Lasīt vairāk »

Uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtas pētniecības pieteikumu īstenošana

07.01.2021

PostDoc 4. kartas vertesanas rezultati

2020. gada beigās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) noslēdza pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtā iesniegto pētniecības pieteikumu administratīvās un zinātniskās kvalitātes vērtēšanas procesu un izziņoja pieņemtos lēmumus visiem pētniecības pieteikumu iesniedzējiem. Šobrīd ir uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtas pētniecības pieteikumu īstenošana.

Lasīt vairāk »

Iznācis ziņojums par skolotāju un skolu direktoru algām un pabalstiem Eiropā

06.01.2021

Eurydice zinojums par skolotaju un direktoru algām

Publicēts jauns Eiropas Komisijas (EK) ziņojums “Skolotāju un skolu direktoru algas un pabalsti Eiropā, 2018/2019” (“Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19”). Tajā salīdzinātas Eiropas valstu normatīvajos dokumentos noteiktās skolotāju un skolu vadītāju algas valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gadā Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Lasīt vairāk »

Projektu iesniedzēji varēs uzzināt par Eiropas Pētniecības padomes finansējuma iespējām

06.01.2021

Vebinars par Eiropas padomes finansejumu

2020. gada 26. janvārī Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts aicina pētniekus uz informatīvu tiešsaistes vebināru par Eiropas Pētniecības padomes finansējuma iespējām. Vebinārā būs iespēja uzzināt par visiem Eiropas Pētniecības grantu veidiem, kas paredzēti pētniekiem ar dažādu zinātnisko pieredzi. 

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes konsultācijas par Nordplus pieteikumu aizpildīšanu

05.01.2021

Notiks Nordplus tiessaistes konsultacijas par konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2021. gada 15. janvārī rīko projektu pieteikumu sagatavošanas konsultācijas izglītības iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, kuri plāno iesniegt pieteikumus Nordplus apakšprogrammās "Jauniešu izglītība" un "Pieaugušo izglītība". Konsultācijās būs iespēja uzzināt par Nordplus projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un pieteikumu aizpildīšanas prasībām Espresso sistēmā.

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss

12.01.2021

Vējdzirnavas

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss par digitālo pārveidi pārejai uz zaļo enerģiju. Konkursu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar 24 Eiropas valstīm un Misiju Inovāciju (Mission Innovation) kā globālu iniciatīvu, lai paātrinātu inovācijas tīras enerģijas jomā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts EuroNanoMed III 2021. gada projektu konkurss

19.11.2020

EuroNanoMed 3 2021. gada konkurss atverts

2019. gada 16. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 12. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Nordplus programmas 2021. gada projektu konkurss

03.11.2020

Izsludināts Nordplus 2021. gada konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2021. gada 1. februārim iesniegt pieteikumus Nordplus programmas 2021. gada konkursā. Paziņojums par projektu konkursu publicēts Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā, kurā ietverti arī paskaidrojumi par izmaiņām projektu īstenošanā Covid-19 pandēmijas laikā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET Cofund projektu konkurss par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

03.11.2020

BiodivRestore konkurss ir atverts

2020. gada 5. oktobrī izsludināts jauns ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss BiodivRestore par tēmu “Degradēto ekosistēmu, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām, un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu ("Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic system), kas norisinās divās kārtās. Projektu ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajā kārtā ir 2020. gada 7. decembris plkst. 16:00 CET (Briseles laiks). 

Lasīt vairāk »

Atklāts pieteikumu konkurss 2021. gada Eiropas Zinātnieku nakts rīkotājiem

15.10.2020

Konkurss Eiropas Zinatnieku nakts 2021 organizetajiem

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Eiropas Zinātnieku nakts organizatoriem. Zinātniskās organizācijas var iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 12. janvārim. 2021. gada pasākuma plānotais kopējais budžets ir 8 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināta ceturtā atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

20.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd atbalsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu loku plānots paplašināt.

Lasīt vairāk »