Sākusies pieteikšanās Francijas valdības stipendijai studijām doktorantūrā Latvijā un Francijā

02.03.2021

absolventa cepurite uz datora

Francijas valdība aicina pieteikties stipendijām studentus, kuri vēlas izstrādāt promocijas darbu ar diviem zinātniskajiem vadītājiem, kas veicinātu Francijas un Latvijas zinātnisko sadarbību. Kopīgās doktorantūras studijas jaunajiem pētniekiem sniedz iespēju strādāt divās komandās, divu zinātnisko vadītāju uzraudzībā. Šis studiju veids ļauj piekļūt plašākam resursu klāstam, izmantot papildu zināšanas un noslēgumā iegūt abu valstu zinātniskos grādus.

Lasīt vairāk »

Eurydice ziņojumā analizēta augstākās izglītības maksa un finansiālais atbalsts studentiem Eiropā

02.03.2021

Eurydice gramatas uz galda absolventa cepure virsu krajkasei ar naudu

Pieejams gadskārtējais Eurydice pētījums angļu valodā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs “Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020/21”. Tajā apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par ģimenes un skolas sadarbību bērnu labklājības celšanai

02.03.2021

berni ar mugursomam iet uz skolu

Laikā no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2020. gada 20. aprīlim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes tematisko semināru "Kapacitātes stiprināšana ģimenē un skolā labklājības celšanai" (“Building up the capacity - family and school together for wellbeing”). Seminārā plānots apskatīt jautājumus, kas saistīti ar vecāku un skolas personāla kopīgu sadarbību bērnu labklājības nosdrošināšanai. 

Lasīt vairāk »

Pieejams finansējums zināšanu apmaiņas veicināšanai starp Latviju un ASV

26.02.2021

speakiris runa auditorijas prieksa

Biedrības, bezpeļņas organizācijas un izglītības iestādes, plānojot ASV vieslektora vai eksperta vizīti Latvijā laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam, aicinātas pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegtajam finansējumam.

Lasīt vairāk »

Pieejams stipendiju aktivitātes atklāšanas pasākuma ieraksts un prezentācijas

26.02.2021

sieviete strada pie datora

Pieejams ieraksts un prezentācijas no 2021. gada 24. februāra stipendiju aktivitātes konkursa atklāšanas pasākuma. Aptuveni 60 augstskolu pārstāvji no Latvijas, Norvēģijas un Lihtenšteinas pulcējās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā pasākumā, lai uzzinātu par studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātes iespējām, ko sniedz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granti (EEZ/N).

Lasīt vairāk »

Notiks EK pasākums par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi

26.02.2021

bernudarza audzinataja darbojas ar berniem

Eiropas Komisija (EK) 2021. gada 3. martā plkst. 13.30 – 15.00 (pēc Centrāleiropas laika) organizē augsta līmeņa tiešsaistes pasākumu “Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe” Eiropā: fokuss uz iekļaušanu un personāla profesionalizāciju”. Pasākumā iepazīstinās ar EK darba grupas jautājumā par agrīnu pirmsskolas izglītību un aprūpi darba rezultātiem.

Lasīt vairāk »

Turpinās pēcdoktorantūras 1. un 2. kārtu gala un vidusposmu ziņojumu zinātniskā vērtēšana

25.02.2021

virietis uzvalka tur rokas pildpalvu un skatas dokumentus

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šobrīd turpina organizēt 2020. gada vidū uzsākto 1. un 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu gala un vidusposmu ziņojumu zinātnisko vērtēšanu un apkopot to rezultātus. Pētniecības pieteikumu noslēguma termiņu datumi vidusposmu un gala atskaišu iesniegšanas datumi atšķiras, ņemot vērā pētniecības pieteikumu dažādos uzsākšanas datumus, kā arī iespējamos pētniecības pieteikuma pārtraukšanas iemeslus.

Lasīt vairāk »

Izsludināts jauns ERA-NET COFUND konkurss pilsētu transformācijas jomā

04.02.2021

rokas tur pilsetu

2021. gada 29. janvārī Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund ir izsludinājis jaunu projektu konkursu ENUTC pilsētu transformācijas jomā (Urban transformation capacities). Kopējais plānotais konkursa budžets ir 18 miljoni eiro, kas sastāv no 16 nacionālo pētniecības aģentūru un Eiropas Komisijas finansējuma. 

Lasīt vairāk »

ERA-NET Cofund izsludina 2021. gada konkursu neirodeģeneratīvo slimību jomā

03.02.2021

sievietes galva ar neironiem

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes JPCOFUND2 projektu konkurss ar tēmu “Pirmsdiagnozes notikušu fizioloģisko sistēmu traucējumu sasaiste ar vēlākām neirodeģeneratīvajām slimībām”. Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 2. marts.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā

02.02.2021

galvas neironi abstrakts attels

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes 2021. gada NEURON projektu konkurss smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā ar tēmu “Nervu sistēmas attīstības traucējumi”. Projektu konkurss notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 9. marts.

Lasīt vairāk »

Izsludināts ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss antimikrobiālās rezistences jomā

22.01.2021

farmaceits rokas tur tabletes

Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes iniciatīvas JPIAMR 2021. gada konkurss ar tēmu “Vienas veselības pieejas balstītas intervences, lai novērstu vai samazinātu antimikrobiālās rezistences attīstību un transmisiju” (One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR). Konkursa kopējais budžets ir 24,9 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

ERA-NET izsludina jaunu ERA-PerMed projektu konkursu personalizētās medicīnas jomā

18.01.2021

sieviete medikis abstrakts vizualis ar medicinas elementiem

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes ERA-PerMed 2021. gada projektu konkurss ar tēmu “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – klīniskā atbalsta instrumentu izstrāde personalizētās medicīnas ieviešanai” (Multidisciplinary research projects on personalised medicine - development of clinical support tools for personalised medicine implementation). 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss

12.01.2021

Vējdzirnavas

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss par digitālo pārveidi pārejai uz zaļo enerģiju. Konkursu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar 24 Eiropas valstīm un Misiju Inovāciju (Mission Innovation) kā globālu iniciatīvu, lai paātrinātu inovācijas tīras enerģijas jomā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts EuroNanoMed III 2021. gada projektu konkurss

19.11.2020

EuroNanoMed 3 2021. gada konkurss atverts

2019. gada 16. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 12. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Lasīt vairāk »