2019. gada konkursa dokumenti

 

 

 

Piezīmes

 1.

Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2019. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš –2019. gada 16. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 

2. 

VET Hartas 2019. gada konkursa uzaicinājums

?d=1_VET_Charter_CALL_2019_tc.pdf EN

?d=1_EK_uzaicinajums_VET_H_2019_latviski.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. 

VET Hartas kvalitātes saistības

 

?d=3_Erasmus_VET_Mobility_Quality_Commitment_.pdf

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.

 4.

VET Hartas pieteikuma veidlapa 2019

Aizpildīt tiešsaistē

 

VET hartas pieteikuma veidlapa būs jāaizpilda un jāiesniedz VIAA, līdz 2019. gada 16. maija plkst. 12.00, pēc Briseles laika

5. 

VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija

?d=5_Instructions_for_applicants_how_to_complete_the_application_form_.pdf

 

6. 

Veidlapas obligātā pielikuma sagatavošanas vadlīnijas

 ?d=6_DG_EAC_VET_guide_Erasmus_.pdf

Eiropas Komisijas izstrādātās VET internacionalizācijas stratēģijas sagatavošanas praktiskās vadlīnijas “Go International”

 7.

Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 

2018. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2018. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2018. gada 17. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2018. gada konkursa uzaicinājums

?d=Erasmus_VET_Mobility_Charter_Call_2018_2_.pdf EN

?d=LV_VET_Hartas_2018.g.konkursa_uzaicin_jums_2_.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=Erasmus_VET_Mobility_Quality_Commitment_3_.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2018

Aizpildīt tiešsaistē

 

VET hartas pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē (on-line), līdz 2018. gada 17. maija plkst. 12.00, pēc Briseles laika

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=Instructions_for_applicants_how_to_complete_the_application_form_VET_Charter_5_.pdf EN  
6.  Veidlapas obligātā pielikuma sagatavošanas vadlīnijas  ?d=Go_International_6_.pdf EN Eiropas Komisijas izstrādātās VET internacionalizācijas stratēģijas sagatavošanas praktiskās vadlīnijas “Go International”
7. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 

2017. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2017. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

 

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2017. gada 17. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2017. gada konkursa uzaicinājums

?d=2.punkts_EK_uzaicin_jums_VET_hartas_2017_en.pdf EN

?d=EK_uzaicinajums_VET_H_2017_latviski_FINAL.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=3_punkts_2016_eac_a02_vet_mobility_commitment_en.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2017

?d=AVY_KA109_A_4.05_EN_PROD_call_2017.pdf EN  

KA109 on-line veidlapa 2017

 

! Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

! Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 


!
 Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2017. gada 17. maijs (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=5_punkts_2016_eac_a02_application_form_instructions_en.pdf EN  
6. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 2016. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Informācija par Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Harta) 2016. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā

 

www.ec.europa.eu

Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2016. gada 19. maijs plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) 
2. VET Hartas 2016. gada konkursa uzaicinājums

?d=EN_corrigendum_Call_VET_Mobility_Charter_EAC_A01_2015.pdf EN

?d=LV_corrigendum_EK_uzaicinajums_VET_H_2016.pdf LV

Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām, priekšroka dodama versijai angļu valodā.

3. VET Hartas kvalitātes saistības ?d=II_9_VET_Quality_commitment_2016.pdf EN Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.
4. VET Hartas pieteikuma veidlapa 2016

?d=KA109_online_3_07_EN_PROD_010316.pdf EN

 

! Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā, pēc tam var sākt to aizpildīt!

! Pieteikuma veidlapa jāaizpilda latviešu valodā! 


!
Projektu pieteikumu iesniegšanas (on-line) termiņš – 2016. gada 19. maijs (plkst. 12.00 pēc Briseles laika).

5. VET Hartas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija ?d=Corrig_VET_Charter_Instructions_How_to_Fill_In_Application_Form_Call_2016.pdf EN  
6. Institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģija

Jāpievieno VET Hartas pieteikumam (skatīt VET Hartas pieteikuma D sadaļu)


N.B. Iesniegtajai institūcijas Eiropas Internacionalizācijas stratēģijai jābūt saskaņotai ar institūcijas dibinātāju!

Informatīvi materiāli, citu valstu piemēri:

 • Erasmus+ starptautiskā mācību semināra „Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” materiāli (skatīt 15.03.2016 (Rīga, LV)): www.viaa.gov.lv;
 • Somija - www.cimo.fi;
 • Nīderlande – www.erasmusplusvet.nl.

 2015. gada konkursa dokumenti

   Piezīmes
1. Uzaicinājuma apraksts

uzaicinājuma apraksts.doc?d=files/free/54/43454/uzaicin_juma_apraksts.doc LV

EN uzaicinājuma apraksts.doc?d=files/free/54/43454/en_uzaicin_juma_apraksts.doc EN

 
2. Pieteikuma veidlapa AVY_KA109_A_2 04_EN_PROD_upd.pdf?d=files/free/54/43454/avy_ka109_a_2_04_en_prod_upd.pdf EN

!Pieteikuma veidlapa vispirms jāsaglabā datorā,

pēc tam var sākt to aizpildīt!

3. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas instrukcija VET Charter-Instructions final + small January 2015 change.doc?d=files/free/54/43454/vet_charter_instructions_final_small_january_2015_change.doc EN  
4. Kvalitātes saistības

kvalitates saistibas.doc?d=files/free/54/43454/kvalitates_saistibas.doc LV

EN kvalitātes saistības.doc?d=files/free/54/43454/en_kvalit_tes_saist_bas.doc EN

 
5.

Pilnvarojuma vēstule (Mandate)

mandate_en_upd_apr.doc?d=files/free/54/43454/mandate_en_upd_apr.doc EN  
6. Informācija par 2015. gada konkursu Eiropas Komisijas mājaslapā  ec.europa.eu