Eiropas Savienības Mūžizglītības programma darbojās no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim.

Lai sameklētu plašāku informāciju par Mūžizglītības programmā īstenoto, zemāk esošajā tabulā izvēlieties interesējošo aktivitāti!

 Comenius

 Leonardo da Vinci

 Erasmus

Grundtvig Mācību braucieni Žans Monē 
Erasmus Mundus Tempus Bilateriālā programma
  Boloņas process