Izsludināts 2013.gada konkurss sadarbības projektiem izglītībā ar Austrāliju, Japānu un Koreju

07.01.2014

Eiropas Komisija 2013.gada 20.decembrī ir izsludinājusi konkursu sadarbības projektiem augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā ar Austrāliju, Japānu un Koreju  Industriālo valstu instrumenta Sadarbības programmas izglītībā (Education Cooperation Programme under the framework of the Industrial Countries Instrument (ICI ECP)) ietvaros.

Izsludinātais konkurss piedāvā kopīgo zinātnisko grādu projektu (Joint Degree Projects) un kopīgo mobilitātes projektu (Joint Mobility Projects) sagatavošanas iespēju starp Eiropas Savienības izglītības iestādēm un Austrālijas, Japānas un Korejas izglītības iestādēm. ICI ECP ir Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA centralizēti administrēta programma.

2013.gadā izsludinātā konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 15.maijs.

Detalizēta informācija par izsludināto konkursu - konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pieteikuma iesniegšanas kārtība, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī pārējā dokumentācija un informācija pieejama EACEA mājas lapā.

Konkursa nolikums latviešu valodā pieejams šeit.

Par citiem jautājumiem interesēties EK izpildaģentūrā EACEA: EACEA-EU-ICI-ECP@ec.europa.eu