VIAA rīko semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes "Comenius reģionālās partnerības" 2012.gada konkursu

27.12.2011

2012.gada 11.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvu semināru par Comenius aktivitāti „Comenius reģionālās partnerības”. Semināru mērķa grupa ir pašvaldību pārstāvji, kas atbildīgi par izglītības jautājumiem vietējā, novadu vai pilsētu mērogā un kas plāno savā pašvaldībā īstenot Comenius reģionālās partnerības projektu un gatavojas iesniegt projekta pieteikumu uz 2012.gada 21.februāra projektu iesniegšanas termiņu.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Comenius asistentūra” 2012.gada konkursu

27.12.2011

2012.gada 6.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvu semināru par Comenius aktivitāti „Comenius asistentūra”. Semināra mērķa grupa ir augstskolu studenti un absolventi – topošie pedagogi, kas vēl nav sākuši strādāt specialitātē un kas plāno 2012./2013.mācību gadu pavadīt Mūžizglītības programmas dalībvalsts skolā kā pieredzējušu skolotāju asistents. 

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Comenius asistentu uzņemošā skola” 2012.gada konkursu

27.12.2011

2012.gada 5.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvu semināru par Comenius aktivitāti „Comenius asistentu uzņemošā skola”. Semināra mērķa grupa ir skolu pārstāvji, kas plāno 2012./2013.mācību gadā savā skolā uzņemt topošo skolotāju no citas Mūžizglītības programmas dalībvalsts – Comenius asistentu.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Comenius skolu partnerības” 2012.gada konkursu

27.12.2011

2012.gada 5.janvārī un 7.februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvus semināruspar  Comenius aktivitāti „Comenius skolu partnerības”. Semināru mērķa grupa ir skolu pārstāvji, kas plāno savā skolā īstenot Comenius skolu partnerības projektu un gatavojas iesniegt projekta pieteikumu uz 2012.gada 21.februāra projektu iesniegšanas termiņu.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2012.gada 1.pieteikumu kārtu

27.12.2011

2012.gada 3.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvu semināru par Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2012.gada konkursa 1.pieteikumu kārtu. Semināra mērķa grupa ir skolu pedagoģiskais personāls, kas plāno savu profesionālo pilnveidi ārzemēs laika periodā no 2012.gada 1.maija līdz 31.augustam un izdevumu segšanai vēlas izmantot Comenius stipendiju.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko konsultatīvus seminārus par Comenius projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu 2012.gadā

15.12.2011

2012.gada janvārī un februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultatīvus seminārus par Comenius programmas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

Lasīt vairāk »

Jaunajiem skolotājiem iespēja iegūt pirmo darba pieredzi ārvalstīs

14.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina topošos pedagogus pieteikties Comenius asistentūras projektu konkursā un gūt pirmo darba pieredzi ārvalstīs, tādējādi uzlabojot gan savas pedagoģiskās prasmes, gan svešvalodu zināšanas.

Lasīt vairāk »

Septiņi projekti saņem ES Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvu „Spārni 2011”

12.12.2011

Septiņi projekti piektdien, 9.decembrī, svinīgā ceremonijā saņēma Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas kvalitātes balvu „Spārni 2011”. Veiksmīgākos projektus īstenoja izglītības iestādes, pašvaldības, biedrības un uzņēmumi.

Lasīt vairāk »