Izglītības ekspertiem, vadošajiem izglītības nozares darbiniekiem

Informācija par Eiropas izglītības sistēmām
Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā
Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai
Informācija par pedagogu kvalifikāciju, skolēnu sasniegumiem, mācību vidi un izglītības rādītājiem