Pašvaldību darbiniekiem

Informācija par Eiropas iglītības sistēmām
Sagatavošanās braucieni, tālākizglītība, apmaiņa
Starptautiski sadarbības projekti
Informācija par karjeras atbalsta sistēmām Eiropā