Vidzemē turpinās uzņemšana Jauniešu garantija izglītības programmās

25.08.2015

Vidzemes reģionā astoņās profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs notiek uzņemšana projekta Jauniešu garantija izglītības programmās, kurās viena vai pusotra gada laikā bez maksas var apgūt kādu no vairāk nekā 40 profesijām, saņemot stipendiju līdz 115 eiro mēnesī un citas priekšrocības.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā sociāli izglītojošā kampaņa "Atmet BEZdarbību!" motivē jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, izmantot projekta Jauniešu garantija priekšrocības.


Plašs profesiju klāsts - atbilstošs dažādām interesēm

Uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās notiek kopumā vairāk nekā 40 Latvijas profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs visā Latvijā. Šīs profesijas iespējams apgūt astoņās profesionālās izglītības iestādēs vai to filiālēs Vidzemes reģionā – Cēsu profesionālajā vidusskolā, Priekuļu tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu filiālē, Smiltenes tehnikumā, Valmieras tehnikumā, kā arī Ogres tehnikumā, Vecbebru profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā un Mālpils profesionālajā vidusskolā.

Jauniešu garantijas ietvaros jauniešiem Vidzemē piedāvā apgūt profesijas, kurās šobrīd novērojams kvalificētu darbinieku trūkums. Piedāvāto profesiju vidū ir vairākas būvniecības profesijas - apdares darbu tehniķis, koka vai stikloto būvkonstrukciju montētājs, sausās būves montētājs, guļbūves ēku celtnieks, jumiķis, mēbeļu galdnieks, namdaris un restauratora asistents.

Speciālisti nepieciešami arī mežsaimniecībā, kurā jaunieši var apgūt mežsaimniecības tehniķa, kokapstrādes iekārtu operatora, kokvedēja automobiļa vadītāja, meža mašīnu operatora, motorzāģa operatora vai kokkopja profesijas. Mehānikas un elektronikas cienītāji var izvēlēties no tādām profesijām kā autoatslēdznieks, automehāniķis, autoelektriķis, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, inženierkomunikāciju tehniķis un elektronikas tehniķis.

Tāpat Vidzemes reģiona skolas piedāvā viena vai pusotra gada laikā iegūt ēdināšanas pakalpojumu jomas profesijas - pavārs, konditors, viesmīlis, pārtikas produktu ražošanas tehniķis, piena produktu ražošanas meistara palīgs, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, un restorānu pakalpojumu speciālists.

Vidzemes reģionā profesionālās izglītības iestādes piedāvā iegūt arī lietveža, grāmatveža, datorsistēmu tehniķa, vizuālās reklāmas noformētāja un interjera noformētāja profesijas. Profesiju klāstā ir arī aukle un drēbnieks, veterinārārsta asistents un informācijas ievadīšanas operators (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Vidzemes reģionā var apgūt arī tādas specialitātes kā ekotūrisma speciālists, lauku īpašuma apsaimniekotājs un agrārā sektora komercdarbinieks.


Cieša sadarbība ar vietējiem darba devējiem

Mācību laikā jauniešiem tiek nodrošināta prakse dažādos Latvijas uzņēmumos, tā palielinot iespējas atrast darbu mācību noslēgumā.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante norāda: „Jauniešu garantijas ietvaros Ogres tehnikumā var apgūt desmit dažādas profesijas. Īpašu uzmanību vēlamies pievērst divām jaunām, darba tirgū pieprasītām profesijām. Pamatojoties uz mežsaimniecības jomas darba devēju pieprasījumu un sadarbībā ar Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociāciju, ir izstrādāta jauna programma - no šī mācību gada varēs iegūt kokvedēja automobiļa vadītāja profesiju. Savukārt būvniecības jomā, sadarbojoties ar uzņēmumu Skonto Plan, Ogres tehnikums uzsāks sagatavot koka būvkonstrukciju montētājus un stikloto būvkonstrukciju montētājus. Katram minēto izglītības programmu absolventam ir garantēta prakse un, pēc izglītības programmas absolvēšanas, darba vieta nozares uzņēmumā.”

„Mūsu uzņēmuma Skonto Plan rūpnīcā un būvobjektos visā Latvijā Ogres tehnikuma audzēkņi varēs apgūt stiklotobūvkonstrukciju montētāja profesiju mūsdienīgā darba vidē, kurā nepārtraukti tiek attīstītas jaunas inovācijas. Jauniešu garantijas projekts ir abpusēji vērtīgs gan mums kā darba devējiem, gan jauniešiem, jo viņi var būt klāt un strādāt unikālos projektos un dažādos objektos visā Latvijā, savukārt mēs īsā laika periodā apmācām labi sagatavotus speciālistus, kuriem pēc mācību absolvēšanas piedāvājam darbu Latvijas un ārvalstu objektos, kā arī karjeras izaugsmes iespējas un turpmāko studiju atbalstu būvdarbu specialitātēs,” skaidro uzņēmuma Skonto Plan izpilddirektors Edgars Niklass.

Šajās būvniecības profesijās Ogres tehnikumā jauniešiem tiek piedāvāta ne tikai prakse, bet arī darba vidē balstītas mācības, kas ir īpašs mācību modelis, kas palīdz mazināt jauniešu bezdarbu. Tas nozīmē, ka jaunieši lielāko daļu mācību laika pavada uz vietas uzņēmumā - reālā darba vidē.

Pieteikšanās izglītības iestādēs notiek līdz vasaras beigām. Mācību laikā tiek apmaksāta dienesta viesnīca un segti ceļa izdevumi uz prakses vietu.

Plašāka informācija par projektu Jauniešu garantija pieejama VIAA mājaslapas sadaļā “Jauniešu garantija”. Savukārt ar visām projekta izglītības programmām var iepazīties nacionālajā izglītības iespēju datubāzē: www.niid.lv