Par Jauniešu garantijas īstenošanu ieslodzījuma vietās

11.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi turpina īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” darbības ieslodzījuma vietās.

Projekta darbību ietvaros 2015. gadā 10 ieslodzījuma vietās - Rīgas Centrālcietumā, Brasas, Iļģuciema, Jelgavas, Olaines, Liepājas, Valmieras, Jēkabpils un Daugavgrīvas cietumā, kā arī Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika nodrošināta profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījumā esošiem jauniešiem. Šo izglītības programmu apguvē tika iesaistīti 311 ieslodzītie jaunieši, tostarp 267 jaunieši izglītības programmas sekmīgi pabeidza un saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Ieslodzījumā esoši jaunieši apguva zināšanas un prasmes šādās profesionālās pilnveides izglītības programmās: latviešu valodas apguve, ēku siltināšana, telpu remonts un apdares darbi, sausās būves montāža, pārdevēja darbs, datormācība, lauksaimniecības pamati, datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana, komercdarbības pamati. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tika īstenotas 160 stundu apjomā.

Projekta mērķis ir nodrošināt ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.