2020. gada rudenī notika Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācību laikā viņiem bija iespēja saņemt stipendiju 5 eiro par apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav neattaisnotu kavējumu. 

Jaunieši varēja pieteikties bezmaksas mācībām, iesniedzot pieteikumu kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm