Izglītības iestāžu un profesionālās pilnveides programmu saraksts, kurās notika uzņemšana 2020. gada rudenī

N.p.k

Profesionālās izglītības iestāde

Izglītības programmas veids

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas apjoms (stundas)

1

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”

profesionālās pilnveides izglītības programma

Vidējā izglītība

Projektu vadība

160

Vidējā izglītība

Uzņēmējdarbības pamati

160

2

VISA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

profesionālās pilnveides izglītības programma

Pamatizglītība

Digitālo prasmju apguve

160

Vidējā izglītība Uzņēmējdarbības prasmju apguve 160
Vidējā izglītība Profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju apguve 160
3 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola profesionālās pilnveides izglītības programma Vidējā izglītība Mazā uzņēmuma darba organizēšana un vadīšana 160
Pamatizglītība Digitālās prasmes darba vajadzībām 160
Pamatizglītība Angļu valoda strādājošiem apkalpojošā sfērā 160
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība Digitālās prasmes kokapstrādē 160
Pamatizglītība Uzņēmējdarbības prasmes viesmīlībā 160
Pamatizglītība Profesionālās svešvalodas prasmes ēdināšanas jomā 160
5 Saldus tehnikums profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība Informācijas drošība 160
 6   PIKC Ogres tehnikums profesionālās pilnveides izglītības programma   Vidējā izglītība Profesionālā angļu valoda spēkratu mehāniķiem 160
Vidējā izglītība Projektu vadības pamati 160 
Vidējā izglītība Praktiskais mārketings  160
Vidējā izglītība IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana 250 
Smiltenes tehnikums  profesionālās pilnveides izglītības programma  Vidējā izglītība Biznesa uzsākšana 160
Vidējā izglītība Maza uzņēmuma darba vadīšana 160
Vidējā izglītība Projektu vadība 160
Vidējā izglītība Grāmatvedības pamati 160
 8 Bulduru Dārzkopības vidusskola profesionālās pilnveides izglītības programma  Pamatizglītība Uzņēmējdarbības pamati 160
 9 Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums  profesionālās pilnveides izglītības programma  Vidējā izglītība Programmatūras testēšana 160
Vidējā izglītība Programmēšanas pamati 160
Vidējā izglītība SketchUp padziļinātais kurss 160
Vidējā izglītība AutoCAD padziļinātais kurss 160
Vidējā izglītība Uzņēmējdarbības organizācija 160
Vidējā izglītība Vienkāršā ieraksta grāmatvedība 160
Pamatizglītība Profesionālā saziņa svešvalodās ēdināšanas pakalpojumi 160
Pamatizglītība Profesionālā angļu valoda mehāniķiem 160
Pamatizglītība Profesionālā saziņa svešvalodās (klientu apkalpošanas speciālists) 160
10 Rīgas 3. arodskola profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana 160
 11 Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”  profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana 160
12 Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība Mazā biznesa organizēšana 160
13 Aizkraukles Profesionālā vidusskola profesionālās pilnveides izglītības programma Pamatizglītība Mazā biznesa uzsākšana un vadīšana 160