2020. gada rudenī notiek Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācību laikā viņiem ir iespēja saņemt stipendiju 5 eiro par apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav neattaisnotu kavējumu. 

Jaunieši var pieteikties bezmaksas mācībām, iesniedzot pieteikumu kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm