Vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

  • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
  • esi ieguvis vismaz pamata vai vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība; 
  • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā

 

Tu vari:

  • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
  • vienlaikus studēt nepilna laika studiju programmās.

 

Ņem vērā, ka:

  • vienlaikus nevari būt iesaistīts profesionālās pilnveides programmu apguvē darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projektā;
  • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā; 
  • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

 

Mācību laikā: 

  • saņemsi stipendiju 5 eiro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nebūs neattaisnotu kavējumu.

 

Kur jāpiesakās mācībām?

  • kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm, kas piedāvā mācības Jauniešu garantijas programmās, iesniedzot nepieciešamos izglītības dokumentus. Pilns profesiju un izglītības iestāžu saraksts šeit

 

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854764.