Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti

Nacionālo izglītības sistēmu aprakstI palīdz veidot labāku izpratni par 38 izglītības sistēmām Eiropā, kā arī informēt par jaunākajām reformām un politikas iniciatīvām.

Ar šo aprakstu palīdzību ir iespējams ātri uzzināt jaunāko informāciju par Eiropas valstīs aktuāliem izglītības politikas tematiem, kā arī viegli un efektīvi salīdzināt praksi, statistiku, politikas risinājumus par vienu un to pašu jautājumu dažādās izglītības sistēmās. 

Izglītības sistēmu aprakstu struktūra

 1. Politiskais, sociālais un ekonomiskais konteksts un tendences
 2. Organizācija un pārvaldība
 3. Izglītības finansējums
 4. Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe
 5. Pamatizglītība*
 6. Vidējā izglītība un pēcvidējā neterciārā izglītība
 7. Augstākā izglītība
 8. Pieaugušo izglītība
 9. Skolotāji
 10. Vadošais personāls un citi pedagoģiskie darbinieki
 11. Kvalitātes nodrošināšana
 12. Izglītības un karjeras atbalsts
 13. Mobilitāte un internacionalizācija
 14. Aktuālās reformas un politikas norises
 15. Normatīvie akti
 16. Glosārijs
Apraksti pieejami angļu valodā (vairākām valstīm arī to nacionālajās valodās) šeit.

Nacionālie izglītības sistēmu apraksti

Eurydice tīkla valstu nodaļas sastāda nacionālos izglītības sistēmu aprakstus sadarbībā ar savu valstu izglītības ministrijām un ekspertiem.

*Valstīs, kurās skolu izglītība sadalīta primārajā un sekundārajā izglītībā, 5. nodaļa raksturo primāro izglītību, bet 6. nodaļa - sekundāro un pēcvidējo neterciāro izglītību.