Aicina pieteikties Baltic Bonus programmas finansējumam

30.03.2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt pieteikumus Baltic Bonus programmas finansējumam par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Lasīt vairāk »

Izsludināts pirmais konkurss Erasmus+ programmas jaunajā periodā

25.03.2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) paziņojusi par Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ jaunā perioda uzsākšanu un izsludinājusi 2021. gada projektu pieteikumu konkursu. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs.

Lasīt vairāk »

Uzsāk Erasmus+ projektu īstenošanu Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai izglītībā

11.03.2021

Martā uzsākti īstenot 11 Erasmus+ programmas projekti, kas vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā, lai palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. 10 organizācijas no Latvijas sadarbībā ar ārvalstu partneriem īstenos 8 stratēģisko partnerību projektus digitālās izglītības vides sagatavošanai un 3 radošuma partnerību projektus par kopējo budžetu 1,8 milj. eiro apmērā.

Lasīt vairāk »

Ikgadējā Eurydice ziņojumā analizēta augstākās izglītības maksa un finansiālais atbalsts studentiem Eiropā

04.03.2021

Pieejams gadskārtējais Eurydice pētījums angļu valodā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs “Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020/21”. Tajā apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.   

Lasīt vairāk »

Baltijas pētniecības programmā apstiprināti 8 projekti

18.02.2021

2021. gada 18. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā apstiprina astoņus projektus. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) finansējumu saņems Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, kā arī Vidzemes Augstskolas projekti.   

Lasīt vairāk »

Augstskolas aicinātas piedalīties EEZ/N stipendiju konkursa atklāšanas pasākumā

17.02.2021

2021. gada 24. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) organizē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) stipendiju aktivitātes konkursa atklāšanas pasākumu tiešsaistē. Augstskolu pārstāvji ir aicināti piedalīties pasākumā, lai uzzinātu par studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātes iespējām.  

Lasīt vairāk »

Izsludināts projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē

10.02.2021

2021. gada 10. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina pieteikšanos Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) programmas “Pētniecība un izglītība” projektu konkursam stipendiju aktivitātē. Projektus var pieteikt akreditētas Latvijas augstskolas studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātei.  

Lasīt vairāk »

Radīta digitāli interaktīva spēle aizraujošai profesiju pasaules izzināšanai

27.01.2021

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

Lasīt vairāk »