Īstenos astoņus Leonardo da Vinci partnerības projektus

14.07.2009

Eiropas Komisija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci ietvaros ir apstiprinājušas astoņus partnerības projektus par  kopējo finansējumu 140 000 EUR.  Apstiprinātie projekti savu darbību uzsāks tuvākajā laikā, un tie paredzēti profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai, kur savstarpēju vizīšu un tikšanās laikā tiks risinātas nozaru kopīgās problēmas.

Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja Dagnija Dilāne: „Partnerības projektus administrējam tikai otro gadu, bet arī šogad tas bija izaicinājums, gan mums gan projektu iesniedzējiem, jo šādu projektu rezultāti un ietekme ir izmērāmi tikai pēc to īstenošanas. Bet, neskatoties uz to, priecē izglītības iestāžu uzdrīkstēšanās, atsaucība un lielā interese ar šiem projektiem stiprināt jau iepriekš esošās starptautiskās sadarbības.”

Apstiprināto Leonardo da Vinci programmas partnerības projektu ietvaros tiks veicināta sieviešu (īpaši lauku reģionos) pašnodarbinātība un iesaistīšanās mikro-biznesā. Sadarbojoties profesionālajām skolām, tiks rīkoti kulinārijas, maizes cepšanas festivāli, jaunie kokapstrādes speciālisti no Latvijas un citām valstīm izgatavos dārza mēbeles, ko pēc projekta dāvinās Latvija sociālās aprūpes centriem.

Tāpat atbalstu ir ieguvis projekts, kas paredz izstrādāt podkāstus, kas palīdzēs apgūt jaunās tehnoloģijas. (Podcast – ielādējams video/audio fails, ko iespējams noskatīties/noklausīties vēlāk.) Tie būs paredzēti tiem strādājošajiem, kas vēlas uzlabot savas zināšanas modernajās tehnoloģijās.
Atbalstu ieguvis arī projekts, kas paredz e-mācību ietvaros izveidot apmācības moduļus maziem un vidējiem uzņēmumiem par finansēm, klientu un kultūras vadību, produktu attīstību, biznesa plānošanu un e-mārketingu. Cita projekta ietvaros tiks salīdzināta Latvijas lauksaimniecības un celtniecības apmācības sistēma ar citām valstīm. Rezultātā tiks izstrādāta metodika, kā Latvijā iegūto profesionālās izglītības  kvalifikāciju pielīdzināt Eiropas kvalifikācijas sistēmai.

Divu nedēļu laikā projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus. Kopumā 2009. gada partnerības projektu iesniegumu konkursā VIAA saņēma 44 projektu iesniegumus, kas ir par 2 vairāk nekā 2008. gadā. Apstiprināti tika 8 projekti, netika apstiprināti 31 un tehniski neatbilstoši bija 5 projekti. Konkursa rezultāti publicēti arī VIAA mājas lapas sadaļā: Leonardo da Vinci » Konkursi » Konkursu rezultāti.

Partnerības projektu partneri aptver visas Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīs (ES dalībvalstis un Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina, Turcija) un šī gada konkursa ietvaros paredzēts īstenot aktivitātes sadarbībā ar Lielbritāniju, Nīderlandi, Poliju, Lietuvu, Igauniju, Turciju un citām valstīm.

2009.gadā visos Leonardo da Vinci projektu veidos kopā Latvijā pieejamais finansējums ir 2 335 000 EUR, no tiem mobilitātes projektiem - 1 204 700 EUR, partnerības projektiem - 140 000 EUR, inovāciju pārneses projektiem - 960 000 EUR, savukārt sagatavošanas vizītēm - 30 000 EUR.

Papildu informācija:

Egita Arbidāne,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67814326
Mob. tālr.: +371 28386474
e-pasts: egita.arbidane@viaa.gov.lv