Ar ESF atbalstu īstenos maģistra un doktora studiju programmas

24.07.2009

24.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk vienošanos slēgšanu par Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu maģistra un doktora studiju programmu īstenošanai. Pirmās vienošanās ar VIAA parakstīs Rēzeknes Augstskola (maģistrantūra) un Daugavpils Universitāte (doktorantūra).

Līdz ar finansējuma piešķiršanu tuvākajā laikā VIAA ar 13 Latvijas augstākās izglītības iestādēm noslēgs vienošanās par projektu īstenošanu ESF aktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.1.) un ar 18 augstākās izglītības iestādēm vienošanās par projektu īstenošanu ESF aktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.2.). Šo vienošanos rezultātā plānots veicināt studējošo skaita pieaugumu maģistra un doktora studiju līmenī, palielinot grādu ieguvušo skaitu.

Projektu ietvaros augstskolas piešķirs mērķstipendijas visās izglītības tematiskajās grupās studējošajiem doktoriem, kā arī maģistrantiem, kas iegūst izglītību kādā no prioritārajiem izglītības virzieniem - dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, lauksaimniecība, veselības aprūpe, vides aizsardzība, transporta pakalpojumi un māksla, kā arī starpdisciplinārās studiju programmās.

Mērķstipendijas paredzētas kā finansiāls atbalsts, ko piešķirs maģistrantam vai doktorantam studiju programmas apguvei un grāda ieguvei. Kopumā aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 2500 maģistrantu studijām un 1600 doktorantu studijām.

VIAA direktore Dita Traidās: „Ar šīs aktivitātes palīdzību visās izglītības tematiskajās grupās jāpalielina to speciālistu skaitu, kas, ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu), ir spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.

Abās ESF aktivitātēs tika piemērota ierobežota projektu iesniegumu atlase, ko veica Izglītības un zinātnes ministrija.

Maģistra programmu īstenošanai ESF aktivitātes 1.kārtā kopumā paredzēts izlietot 7 350 000 latu, savukārt doktora studiju programmu īstenošanai – 35 200 000 latu. 85 % no plānotās summas sedz Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet atlikušos 15 % nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā statusa.

Papildinformācija:

Elīna Ezeriņa
Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67358446, mob.tālr.: 26789874;
e-pasts: elina.ezerina@viaa.gov.lv