Īstenos sešus Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektus

04.08.2009

Eiropas Komisija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci ietvaros šogad ir apstiprinājusi sešus inovāciju pārneses projektus ar kopējo finansējumu 959 998,06 EUR.  Inovāciju pārneses projekti nodrošina Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālo izglītības metožu, materiālu, darba formu u.c. līdzekļu adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā Eiropas Savienībā.

Apstiprinātos projektus izstrādājuši: Ērgļu arodvidusskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ventspils Augstskola, Latvijas Elektrorūpniecības biznesa inovāciju centrs, Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība un Biznesa augstskola „Turība”.

Projektus sāks īstenot septembrī, un tie aptver daudzpusīgu tēmu loku. Tie paredz ieviest e-moduļus koku ēku konstrukciju apmācībā, apmācības moduli profesionālo mākslinieku un mūziķu apmācībai, apmācības sistēmu uzņēmējdarbības veicināšanā, tālākapmācības programmu personām, kas iesaistītas invalīdu apmācībā, kā arī programmu pielāgošanu elektronikas mācību programmās un informācijas tehnoloģiju izmantošanu biznesā.

Kopumā 2009. gada inovāciju pārneses projektu pieteikumu konkursā VIAA saņēma 15 projektu pieteikumus (arī 2008. gadā – 15). Papildus sešiem apstiprinātajiem projektiem vēl divi ir iekļauti rezerves projektu sarakstā. Konkursa rezultāti ir publicēti VIAA mājas lapas sadaļā: Leonardo da Vinci » Konkursi » Konkursu rezultāti .

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic programmas dalībvalstu Nacionālās aģentūras, Latvijā – VIAA. Pēc tam Eiropas Komisija veic detalizētu pārbaudi, lai novērstu t.s. dubultā finansējuma risku.

2009.gadā visos Leonardo da Vinci projektu veidos kopā Latvijā pieejamais finansējums ir 2 335 000 EUR, no tiem mobilitātes projektiem – 1 204 700 EUR, partnerības projektiem – 140 300 EUR, inovāciju pārneses projektiem – 960 000 EUR, savukārt sagatavošanas vizītēm – 30 000 EUR.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv